OVER LANSU
NALATENSCHAP
SERVICE
Petra W.M. Lansu
Executeur en
ICR erkend nalatenschapscoach
logo.png
ONAFHANKELIJK
DESKUNDIG
INTEGER
 

Lansu Nalatenschap Service wordt geleid door Petra Lansu.

 

Als professioneel executeur heeft zij ruim 10 jaar ervaring in de afwikkeling van uiteenlopende nalatenschappen en daarbij een uitgebreid netwerk aan specialisten opgebouwd. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door een grote mate van transparantie; een praktische en gestructureerde aanpak met oog voor zowel erfgenamen als andere nabestaanden. 

Het lidmaatschap van het ADR International Register en International Coaches Register zijn bovendien een extra erkenning als onafhankelijk nalatenschapscoach en biedt u de zekerheid van deskundige en objectieve adviezen.

Neem met een gerust hart contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Lansu Nalatenschap Service biedt maatwerkoplossingen voor u en uw nabestaanden. In alles wat we doen staan uw belangen als toekomstige erflater, executeur of erfgenaam centraal.

 

Het vertrekpunt is dan ook een kosteloos intakegesprek. Tijdens dit gesprek praten we over uw vragen, wensen en bieden we u inzicht in wat we voor u kunnen betekenen. We vragen hiervoor ongeveer een uur van uw tijd  in een voor u vertrouwde omgeving. 

 

Kort hierna ontvangt u van ons een schriftelijke offerte met een samenvatting van hetgeen we besproken hebben. Waar mogelijk maken we een inschatting van het benodigde aantal uren met de daarbij behorende tarieven. Na goedkeuring van deze offerte gaan wij voor u aan de slag. 

 

Gedurende de opdracht wordt u tweewekelijks over de voortgang en urenbesteding geïnformeerd. Indien het een nalatenschapsafwikkeling betreft worden ook de erfgenamen individueel op de hoogte gehouden van de voortgang. 

 

Nadat de opdracht door ons geheel is uitgevoerd vindt de overdracht van uw dossier plaats tijdens een afsluitend persoonlijk gesprek. 

 
logo-2.png