WELKOM BIJ 

LANSU

NALATENSCHAP
SERVICE

ADVIES & PLANNING

COACHING

EXECUTELE & AFWIKKELING

"Hoe ga ik het regelen voor later, is alleen een testament voldoende?"


"Kan ik ergens terecht voor praktische hulp bij het afhandelen van de erfenis?"

 

"Ik ben aangewezen als executeur van een goede vriend, hoe ga ik dit aanpakken; wie kan ik raadplegen?"

 

"Het kost mij erg veel tijd om alles af te handelen, kan ik dat niet uitbesteden?"

 

"Discussies over mijn erfenis straks; hoe kan ik dat nu al voorkomen?"

 

"Hoe blijven mijn partner en kinderen echt onbezorgd achter?"

 

"Wie regelt mijn zaken wanneer ik onverhoopt in een verpleeghuis terecht kom?"

Het zo goed mogelijk regelen voor uw nabestaanden? Dat begint bij het goed regelen door uzelf. Geef het de aandacht die het verdient. 

 

 

De meeste mensen staan hier niet graag bij stil. Toch is het aan te bevelen hier op enig moment wel bij stil te staan. Een onafhankelijk nalatenschapscoach kan u hierbij helpen. 

Lansu Nalatenschap Service ontzorgt uw nabestaanden door hen op een deskundige wijze te begeleiden bij de afwikkeling van uw erfenis, zodat zij toekomen aan hun rouwverwerking.

Denk daarbij niet alleen aan nalatenschapsplanning door het vooraf laten opstellen van een testament volgens uw wensen en een nalatenschapsdossier maar ook achteraf, aan de administratieve, fiscale en fysieke afwikkeling van uw erfenis wanneer u er zelf niet meer bent. 

 
 
HOE KUNNEN WIJ U HELPEN BIJ EEN ERFENIS? 

 

Na het overlijden kan de afwikkeling van de erfenis een langdurig en tijdrovend proces zijn waar familieleden of vrienden vaak ongevraagd mee worden belast. Hiervan is de overledene zich vooraf meestal niet bewust geweest.

Door het proces geheel of gedeeltelijk uit te besteden, komen nabestaanden toe aan hun rouwverwerking en zijn ze verzekerd van een professionele afwikkeling. Lansu Nalatenschap Service ontzorgt door te zorgen voor de beste begeleiding bij contacten met de diverse instanties welke geïnformeerd en geconsulteerd moeten worden na uw overlijden. 

Wat zijn de mogelijkheden?

  1. Het geven van advies hoe de zaken het beste afgehandeld kunnen worden.

  2. Het bijstaan van de executeur of langstlevende of overige erfgenamen. Dit kan door middel van toegekende volmachten. 

  3. Het gedeeltelijk overnemen van de erfenis-afwikkeling door middel van toegekende volmachten of als mede-executeur.

  4. Volledig zorgdragen voor de afwikkeling. Dit omvat het voeren van de gehele administratie, fiscale afhandeling, uitvoering geven aan het testament, verdeling en verkoop van de inboedel, verkoop van de eventuele eigen woning van de overledene en een effecten-portefeuille. Ook contacten met de individuele erfgenamen, notaris, pensioenfondsen etc. horen daarbij. 

  5. Daarnaast kunnen we met de erfgenamen rond de tafel gaan zitten om in deze emotionele tijd mogelijke irritaties deskundig op te lossen en conflicten te voorkomen. 

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN UW NALATENSCHAP ZO GOED MOGELIJK TE REGELEN? 

 

 

Het belangrijkste is dat uw toekomstige erfenis terecht komt bij de juiste mensen en er zo min mogelijk belasting over betaald zal worden. Het hangt van uw persoonlijke situatie en voorkeuren af welke mogelijkheden voor u van toepassing kunnen zijn. Wij kunnen dit nader voor u uitwerken.

Naast belastingbesparende mogelijkheden is het ook van belang  om te bekijken of de erfgenamen wel in staat zijn het nagelaten vermogen zelf te beheren. Denk hierbij onder meer aan  erfgenamen welke moeilijk of (nog) geen zelfstandige beslissingen kunnen nemen. Het benoemen van een onafhankelijk executeur of afwikkelingsbewindvoerder is dan de oplossing. Hierbij kan Lansu Nalatenschap Service u van dienst zijn.

 

Uw planning zal regelmatig opnieuw bekeken moeten worden om ervoor te zorgen dat veranderende omstandigheden bij uzelf of wetswijzigingen in uw planning worden doorgevoerd. Het kan zijn dat alles wettelijk gezien voor uw erfgenamen al goed geregeld lijkt, maar het is altijd een goed idee om dit door ons eens te laten bekijken en u hierin te laten adviseren.

Tot slot bestaat er de mogelijkheid om uw wensen testamentair vast te laten leggen via een lokaal notariskantoor. Dit kan zowel een levenstestament als een testament zijn. Bovendien geeft het een gerust gevoel om een onafhankelijk executeur in uw testament te benoemen, zodat u weet dat alles voor later goed geregeld is. 

 

Lansu Nalatenschap Service kan u helpen met het samenstellen van een persoonlijk dossier waarin alle essentiële gegevens overzichtelijk op een rij worden gezet. Het nalatenschapsdossier wordt soms ook wel levensdossier genoemd; u hebt er bij leven namelijk ook al profijt van.

 

In feite komt u er door het samenstellen van het nalatenschapsdossier achter welke zaken nog beter geregeld kunnen worden. Het vormt dan ook de basis van uw nalatenschapsplanning en draagt zorg voor de juiste uitvoering van uw testament.

 

Een nalatenschapsdossier geeft rust, neemt uw nabestaanden veel zorgen uit handen en maakt de afwikkeling van uw erfenis aanzienlijk eenvoudiger. Daarnaast kan in dit dossier eventueel ook een codicil of wilsverklaring opgenomen worden. 

 

Uw nalatenschapsdossier bevat een schat aan persoonlijke  informatie. Uzelf bepaalt wie na uw overlijden inzage moet krijgen in het dossier. Er moeten voldoende waarborgen zijn om ervoor te zorgen dat de informatie dan ook tijdig komt bij de persoon die uw erfenis gaat afwikkelen. Lansu Nalatenschap Service draagt hier zorg voor.

Naast het samenstellen van het nalatenschapsdossier kunnen wij ook uw persoonlijke levensverhaal vastleggen. Op deze manier zal de toekomstige uitvaartspeech zo persoonlijk mogelijk zijn. Ook bestaat er de mogelijkheid om vooraf aan te geven dat wij uw uitvaartceremoniemeester zullen zijn. Hiermee zal Lansu Nalatenschap Service de eerste contactpersoon worden voor de uitvaartverzorger en eventuele uitvaartverzekeraar.

Door het laten opstellen van uw testament en het laten vastleggen van uw nalatenschapsdossier heeft u ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk problemen ontstaan bij de afwikkeling van uw nalatenschap.

 

Wanneer u nog in leven bent maar (tijdelijk) niet meer in staat bent om uw zaken zelf te regelen, biedt het levenstestament uitkomst. Bijvoorbeeld situaties zoals een herseninfarct of ongeval. In een levenstestament geeft u een vertrouwenspersoon de volmacht uw zaken financieel te beheren en uw persoonlijke belangen te behartigen. Deze vertegenwoordiger kan ook anderen aan trekken die hem of haar kunnen helpen. Denk hierbij aan wensen over medische behandelingen.

Onderbewindstelling of andere maatregelen worden daarmee voorkomen omdat uzelf al heeft aangegeven wie u vertegenwoordigt. Deze vertegenwoordiger in uw levenstestament wordt ook wel levensexecuteur genoemd. Lansu Nalatenschap Service kan optreden als onafhankelijk levensexecuteur of degene zijn waar een levensexecuteur rekening en verantwoording aan aflegt over zijn beheer. Wanneer u alles goed geregeld wil hebben is het levenstestament zeker aan te bevelen.